โรงเรียนสายใยรักวิทยา
     
  โรงเรียนสมปัญญาน่าน
    
  โรงเรียนอนุบาลเวียงสา
 Website counter
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
     
 
ประมวลผลภาพกิจกรรม
 
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประจำปี 2556
  • สพป.น่าน เขต 1 จัดการประชุมพัฒนาครูทั้งระบบประจำปี 2556 ให้กับโรงเรียนเอกชน
    ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2556 และ ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล
    อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีปิดการอบรม

 

 


กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 0-5477-4601 , Fax 0-5471-0211